Srbija: Porodično nasilje u porastu, mjere za zaštitu deklarativne

Više od 60 nevladinih organizacija uputilo je hitan zahtjev nadležnima u kojem traže preventivno reagiranje i zaštitu ugroženih žena.

U porodičnom nasilju u Srbiji ove je godine ubijeno pet žena.

Više od 60 nevladinih organizacija uputilo je hitan zahtjev nadležnima u kojem traže preventivno reagiranje i zaštitu ugroženih žena.

Iako je u Srbiji prije šest godina usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kojim su pooštrene mjere prema nasilnicima, nasilje je i dalje veoma prisutno.

Izvor: Al Jazeera