Konferencija u Vijećnici: Opsada Sarajeva bila je ključni dio napada na BiH

Opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine trajala je 1.425 dana, tokom koje su snage Vojske Republike Srpske ubile 11.541 Sarajlija.

Trideset godina prošlo je od početka opsade Sarajeva.

U Vijećnici je održana međunarodna konferencija o opsadi koja je trajala 1.425 dana i tokom koje su snage Vojske Republike Srpske ubile 11.541 stanovnika glavnoga grada Bosne i Hercegovine.

Izvor: Al Jazeera