Ključne poruke sa obilježavanja 30. godišnjice početka opsade Sarajeva

U Vijećnici je održana međunarodna konferencija ‘30 godina poslije – Sarajevo’, s brojnim međunarodnim gostima.

U Sarajevu se obilježava 30 godina od početka opsade grada.

Opsada je trajala 1.425 dana – najduže u modernoj historiji.

Grad je svakodnevno bio izložen snajperskoj paljbi i granatiranju – na početku Jugoslavenske narodne armije, a zatim Vojske Republike Srpske.

Nizom događaja u Sarajevu se obilježava ova godišnjica.

U Vijećnici je održana međunarodna konferencija “30 godina poslije – Sarajevo”, s brojnim međunarodnim gostima.

Podsjetili su na svakodnevno granatiranje grada, ali i na kulturni život kao oblik otpora.

Izvještava Al Jazeerin Boris Gagić.

Izvor: Al Jazeera