Filandra: Bez obzira ko pobijedi, politika Srbije prema BiH se neće bitno mijenjati

Gotovo 11.500 birača, najviše van Srbije, imalo je pravo glasa u Bosni i Hercegovini. Gost vijesti je Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Gotovo 11.500 birača, najviše van Srbije, imalo je pravo glasa u Bosni i Hercegovini. Mogli su glasati na 15 biračkih mjesta u više gradova, među kojima su Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Trebinje.

Gost vijesti je Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Izvor: Al Jazeera