Vladavina prava ključna obaveza nove vlade Crne Gore

Vladavinu prava i ekonomski razvoj, mandatar crnogorske vlade Dritan Abazović je u ekspozeu označio kao ključne prioritete rada nove vlade.

Vladavinu prava i ekonomski razvoj, mandatar crnogorske vlade Dritan Abazović je u ekspozeu označio kao ključne prioritete rada nove vlade. No, dio javnosti u Crnoj Gori skeptičan je da li je sve zacrtano realno i ostvarivo u tako kratkom periodu uz činjenicu da će i novu vlast činiti stranke različitih političkih profila.

Izvor: Al Jazeera