Dužina videa 06 minutes 49 seconds

Rezolucija Opće skupštine UN-a o korištenju prava veta u VS

Generalna skupština UN-a odlučila je da se automatski sastane u roku od 10 dana, ako pravo veta u Vijeću sigurnosti iskoristi jedna od njegovih pet stalnih članica.

Generalna skupština UN-a odlučila je da se automatski sastane u roku od 10 dana, ako pravo veta u Vijeću sigurnosti iskoristi jedna od njegovih pet stalnih članica. Sa više detalja iz Washingtona se javio Ivica Puljić.

Izvor: Al Jazeera