Turbe i crkva Svetog Nikole: Zajedničko svetište za muslimane i kršćane

U Sjevernoj Makedoniji nekoliko je objekata koji su zajednička svetišta za kršćane i muslimane, a najočitiji primjer nalazi se u Makedonskom Brodu.

U Sjevernoj Makedoniji nekoliko je objekata koji su zajednička svetišta za kršćane i muslimane. Najočitiji primjer nalazi se u Makedonskom Brodu.

Lokalitet Turbe, u kojem je istovremeno i crkva Svetog Nikole, i danas je hram važan za obje religije.

Priču bilježi Maja Blaževska Evrosimovska.

Izvor: Al Jazeera