U Albaniji se pripremaju baze NATO-a i SAD-a

Jedna će biti zračna baza i ona će iduće godine biti puštena u funkciju, a već se sada gradi i trebala bi biti ovih dana gotova baza za američke specijalne postrojbe poput Navy SEALs.

U Albaniji se pripremaju dvije baze, jedna NATO saveza, druga za američke oružane snage. Jedna će biti zračna baza i ona će iduće godine biti puštena u funkciju, a već se sada gradi i trebala bi biti ovih dana gotova baza za američke specijalne postrojbe poput Navy SEALs ili zelenih beretki, javlja iz Washingtona Ivica Puljić.

Izvor: Al Jazeera