Dužina videa 04 minutes 55 seconds

Intenzivirani ruski napadi na istoku Ukrajine

Tokom noći bombardirana je i okolina Kijeva. Mete su bila naseljena područja i civilni objekti. Grantiranje je također nastavljeno i na sjeveru, u opkoljenom Černjihivu.

Ruske snage nastavile su napade na sjever i istok Ukrajine.

Tokom noći bombardirale su okolinu Kijeva. Mete su bila naseljena područja i civilni objekti. Grantiranje je također nastavljeno i na sjeveru, u opkoljenom Černjihivu. U njemu je 100 hiljada civila, koji ne mogu napustiti grad.

Emir Skenderagić je u Lavovu.

Izvor: Al Jazeera