Dužina videa 03 minutes 04 seconds

Ukrajinske izbjeglice će imati jednaka prava i zaštitu u svim članicama EU-a

Privremena zaštita podrazumijeva pristup tržištu rada i obrazovanju u zemljama EU sa svim pravima i povlasticama.

Ministri unutarnjih poslova zemalja članica Evropske unije jednoglasno su podržali prijedlog Evropske komisije o aktiviranju mehanizma privremene zaštite za ukrajinske izbjeglice.

Privremena zaštita podrazumijeva pristup tržištu rada i obrazovanju u zemljama EU sa svim pravima i povlasticama. Ovaj mehanizam će se primjenjivati najmanje godinu dana uz mogućnost produženja na najduže tri godine, ovisno o razvoju situacije u Ukrajini.

U Briselu je Arduana Pribinja.

Izvor: Al Jazeera