Udar na freelancere u BiH: Veći nameti i loša zakonska regulacija

U Parlamentu Federacije BiH namete im uskoro planiraju i povisiti, od poreza na dohodak do višeg doprinosa za mirovinsko i zdravstveno. Ali nema garancije da će moći koristiti usluge javnog zdravstva.

Novi zakoni o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine i porezu na dohodak najveći pritisak napravit će zaposlenim na ugovor o djelu i freelancerima, koji uglavnom rade u IT industriji, jednoj od najbrže rastućih u svijetu.

Izvor: Al Jazeera