BiH: Izbjeglice iz Ukrajine čekaju odluku Vijeća ministara

U Bosnu i Hercegovinu je stiglo više od 1.700 izbjeglica iz Ukrajine, ali nemaju izbjeglički status. Da bi se ta situacija promijenila, treba reagirati Vijeće ministara BiH.

U Bosnu i Hercegovinu je stiglo više od 1.700 izbjeglica iz Ukrajine, ali nemaju izbjeglički status. Da bi se ta situacija promijenila, treba reagirati Vijeće ministara BiH. Inicijative postoje, ali konkretnih koraka još nema.

Izvor: Al Jazeera