Prepreke u borbi protiv lažnih diploma u bh. javnom sektoru

Proces je u cijeloj zemlji počeo prije tri godine, ali u mnogim institucijama nije završen zbog protivljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka.

U Bosni i Hercegovini djelomično je nastavljena provjera diploma zaposlenika u javnom sektoru.

U Srednjobosanskom kantonu otkriveno je 55 sumnjivih, najviše u sektoru obrazovanja.

Proces je u cijeloj zemlji počeo prije tri godine, ali u mnogim institucijama nije završen zbog protivljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka.

 

Izvor: Al Jazeera