Ćerimagić: Ubrzani pristup Evropskoj uniji nije moguć

I najrazvijenije zemlje su trebale pet, šest godina – samo da se usklade sa standardima Evropske unije i prođu kroz procese koji su nužni za to, kaže Adi Ćerimagić.

Adi Ćerimagić iz Inicijative za evropsku stabilnost kaže da ubrzani pristup Evropskoj uniji nije moguć.

“I najrazvijenije zemlje su trebale pet, šest godina – samo da se usklade sa standardima Evropske unije i prođu kroz procese koji su nužni za to.”

Smatra da je zato moguće da se u Evropskoj uniji počne razgovarati o tome da se “zemljama Zapadnog Balkana ponudi perspektiva koja je realna, ostvariva, i koja bi region, ne samo transformisala, nego i dublje integrisala u Evropsku uniju.”

Izvor: Al Jazeera