U BiH novi sastanak tima za pitanje odlagališta radioaktivnog otpada

U Bosni i Hercegovini – novi sastanak tima za pitanje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koje Hrvatska planira izgraditi u blizini granice s BiH.

U Bosni i Hercegovini – novi sastanak tima za pitanje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koje Hrvatska planira izgraditi u blizini granice s BiH.

Dogovoreno je da se iz državnog i entitetskih budžeta finansiraju stručnjaci iz Bosne i Hercegovine kako bi ispitali teren na Trgovskoj gori, za koji su pojedinci već naveli da je podložan potresima, a samim tim i mogućim havarijama na odlagalištu.

Planirano je i da Ministarstvo vanjskih poslova BiH diplomatskim putem radi na rješavanju pitanja s vlastima Hrvatske.

Najavljeno je da će do kraja marta biti precizirana mapa puta pravnog djelovanja Bosne i Hercegovine.

Detalje javlja Emir Skenderagić.

Izvor: Al Jazeera