Hrvatske banke prodaju, agencije naplaćuju dug građana

Više od 15.400 firmi i gotovo 240.000 hrvatskih građana u ovom trenutku ne podmiruje svoje obaveze.

Više od 15.400 firmi i gotovo 240.000 hrvatskih građana u ovom trenutku ne podmiruje svoje obaveze.

Dok je dug kompanija u odnosu na 2020. godinu u blagom padu, dug građana raste.

Samo je glavnica dosegnula gotovo 2,5 milijardi eura.

Dio dugova koji su teško naplativi banke prodaju uglavnom agencijama za naplatu potraživanja.

Izvor: Al Jazeera