Ne-covid pacijenti kao da su zaboravljeni u pandemiji

Procjenjuje se da na medicinske intervencije u Srbiji čeka više od 50.000 pacijenata.

Ulazak u treću godinu pandemije u Srbiji dodatno usložnjava i onako složenu situaciju u kojoj su ne-covid pacijenti, posebno oni na listama čekanja.

Procjenjuje se da na medicinske intervencije u toj zemlji čeka više od 50.000 pacijenata.

Izvor: Al Jazeera