Složena administracija prepreka pravima migranata i izbjeglica u Hrvatskoj

U Zagrebu je održana prva nacionalna konferencija o promociji prava migranata i izbjeglica u Hrvatskoj.

U Zagrebu je održana prva nacionalna konferencija o promociji prava migranata i izbjeglica u Hrvatskoj. Učestvovali su i aktivisti i migranti koji su na osnovu vlastitog iskustva istakli izazove i preporuke za ostvarivanje svojih prava u obrazovanju, učenju jezika, zdravstvenoj zaštiti i pristupu tržištu rada.

Izvor: Al Jazeera