Civilno društvo u Hrvatskoj čeka Nacionalnu strategiju

U Hrvatskoj je oko 16.000 zaposlenih u organizacijama civilnog društva koji se bore za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a stvaranju poticajne sredine za njihov razvoj pridonijela bi strategija.

U Hrvatskoj je oko 16.000 zaposlenih u organizacijama civilnog društva. Oni se bore za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a stvaranju poticajne sredine za njihov razvoj pridonijela bi Strategija, na koju čekaju još od 2016. Smatraju da vladajući odugovlačenjem donošenja tog dokumenta guše rad civilnog društva. Iz vladinog ureda kritike prihvataju, ali poručuju da su uvjeti za rad osigurani.

Izvor: Al Jazeera