Stalni politički sukobi obilježili 2022. u Crnoj Gori

Godinu na odlasku, u Crnoj Gori su obilježile smjene dvije vlade i imenovanje mandatara treće – čijem se izboru protivi veći dio međunarodne zajednice.

Godinu na odlasku, u Crnoj Gori su obilježile smjene dvije vlade i imenovanje mandatara treće – čijem se izboru protivi veći dio međunarodne zajednice. Posljedice su to političke krize koja je dovela do blokade rada Ustavnog suda, ali i usvajanja zakona o predsjedniku države koji je, po ocjeni Venecijanske komisije, suprotan ustavu.

Pregled godine u Crnoj Gori pripremio je Ivan Pavković.

Izvor: Al Jazeera