Hrvatska ulazi u Šengensku zonu, prilika za rast turizma

Deset godina od ulaska u Evropsku uniju, Hrvatska ulazi u društvo 27 zemalja Šengenske zone.

Deset godina od ulaska u Evropsku uniju, Hrvatska ulazi u društvo 27 zemalja Šengenske zone. Za razliku od Bugarske i Rumunije koje su još jednom blokirane na tom putu, Hrvatska je u prvom pokušaju ispunila uvjete za pristupanje zoni slobodnog kretanja ljudi. Od Nove godine zatvaraju se cestovni granični prijelazi sa Slovenijom i Mađarskom, nestaju kontrole na morskim granicama s Italijom i Slovenijom. Time nestaju i gužve za stotine hiljada turista koji svake godine posjećuju Hrvatsku.

Izvor: Al Jazeera