Libija: Škole i bolnice nepristupačne osobama s invaliditetom

Libija se suočava s problemom svakodnevice osoba s invaliditetom. Vlada nema tačne podatke o tome koliko je takvih ljudi, ali procjene sežu i do više od 120.000.

Libija se suočava s problemom svakodnevice osoba s invaliditetom. Škole i javne institucije nisu pristupačne toj populaciji. Vlada nema tačne podatke o tome koliko je takvih ljudi, ali procjene sežu i do više od 120.000.

Izvor: Al Jazeera