Bolest limfoma u S. Makedoniji: Potrebna bolja i rana dijagnostika

Uprkos porastu broja novih pacijenata s limfomomu svijetu, u Sjevernoj Makedoniji broj pacijenata s tom malignom bolešću je u opadanju. Razlog je to što se pacijenti nisu javljali na redovne preglede.

Uprkos porastu broja novih pacijenata s limfomomu svijetu, u Sjevernoj Makedoniji broj pacijenata s tom malignom bolešću je u opadanju. Razlog je to što se pacijenti nisu javljali na redovne preglede.

Izvor: Al Jazeera