Slučaj ‘Franak’ bez rješenja: Pravna mišljenja Vrhovnog suda nedorečena

Nakon jučerašnjih prvih reakcija potrošača, ljutnje i nezadovoljstva, danas su pronašli nove pravne razloge za optimizam.

Hrvatski dužnici u švicarskim francima koji su napravili konverziju svojih kredita u eurske, još će čekati konačni odgovor na pitanje – imaju li pravo od banaka tražiti obeštećenje. Dugo iščekivana pravna shvaćanja sudaca Građanskog odjela Vrhovnog suda pokazala su da suci nisu složni i da će se sudska praksa morati izgraditi drugim putem. Nakon jučerašnjih prvih reakcija potrošača, ljutnje i nezadovoljstva, danas su pronašli nove pravne razloge za optimizam.

Izvor: Al Jazeera