Hrvatski Vrhovni sud donio konačnu odluku u slučaju ‘Švicarac’

Korisnici kredita u švicarskim francima, koji su pristali na konverziju u euro valutu, imaju pravo na isplatu pripadajućih zateznih kamata na više plaćene iznose.

Hrvatski Vrhovni sud je donio konačnu odluku o tretmanu korisnika kredita u švicarskim francima.

Nakon višednevne rasprave, suci su pozitivno ocijenili jedno od tri pravna shvaćanja.

Korisnici kredita u švicarskim francima, koji su pristali na konverziju u euro valutu, imaju pravo na isplatu pripadajućih zateznih kamata na više plaćene iznose. No, nisu usvojena prva dva pravna shvaćanja o pravu na povrat uplata po osnovi nepoštenih i ništetnih ugovornih odredbi o promjenljivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.

Hrvatska udruga banaka i udruga Franak još analiziraju stajalište suda.

Izvor: Al Jazeera