Kakav je položaj nacionalnih manjina u Hrvatskoj?

Iako je od usvajanja zakona o pravima nacionalnih manjina prošlo 20 godina, neke odredbe i dalje se ne poštuju, naročito kada je riječ o Srbima u Hrvatskoj.

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, manjine u Hrvatskoj dobile su zastupnike u Saboru, razmjernu zastupljenost u državnom i javnom sektoru i obrazovanje na svom jeziku i pismu.

Od tada je prošlo 20 godina, ali se neke odredbe i dalje ne poštuju, naročito kada je riječ o Srbima u Hrvatskoj, mada u sadašnjoj Vladi imaju i svoju potpredsjednicu.

Izvor: Al Jazeera