MUP Srbije opravdava biometrijski nadzor građana i pretrese bez naloga

Nakon serije kritika na Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima Srbije, članovi radne grupe MUP-a pokušali su pojasniti odredbe koje se u javnosti doživljavaju kao sporne.

Nakon serije kritika koje je nevladin sektor uputio na Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima Srbije, članovi radne grupe MUP-a pokušali su pojasniti odredbe koje se u javnosti doživljavaju kao sporne. Između ostalog, to je biometrijski nadzor građana, te situacije u kojima policija može izvršiti pretres stana bez sudskog naloga.

Izvor: Al Jazeera