Kako se osuđeni pedofil vratio na posao u osnovnu školu u Sarajevu?

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje naložilo je hitan inspekcijski nadzor u Osnovnoj školi Grbavica Jedan, nakon što je nastavnik osuđen za bludne radnje nad maloljetnicom vraćen na nastavu.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo naložilo je hitan inspekcijski nadzor u Osnovnoj školi Grbavica Jedan, nakon što je nastavnik osuđen za bludne radnje nad maloljetnicom vraćen na nastavu. U Upravi škole, u vezi sa spomenutim slučajem, i dalje šutnja, dok Vijeće roditelja zahtijeva da se nastavniku odmah prekine radni odnos.

Izvor: Al Jazeera