Zdravstveni sistem, žrtva političkih podjela Libije

Brojne bolnice u Libiji nemaju ni resurse niti osoblje koji bi osigurali odgovarajući tretman pacijenata.

Brojne bolnice u Libiji nemaju ni resurse niti osoblje koji bi osigurali odgovarajući tretman pacijenata. Oboljeli od raka često su među najranjivijima.

Izvor: Al Jazeera