Pacijenti nezadovoljni sankcijama za krivična djela ljekara u BiH

U Bosni i Hercegovini sankcije ljekarskih komora i zdravstvenih ustanova izostaju čak i kada postoje pravomoćne presude koje potvrđuju propuste ljekara.

Kada ljekari počine krivična djela prema pacijentima, oštećeni očekuju najstrožije kazne.

U Bosni i Hercegovini sankcije ljekarskih komora i zdravstvenih ustanova izostaju čak i kada postoje pravomoćne presude koje potvrđuju propuste ljekara.

Izvor: Al Jazeera