Zaštita staništa ključna za opstanak leptira monarha

Milioni leptira monarha stigli su u centralni Meksiko, u okviru zimske migracije na jug.

Milioni leptira monarha stigli su u centralni Meksiko, u okviru zimske migracije na jug. Svake godine, ti leptiri iz Kanade i Amerike pređu hiljade kilometara, što je najveća migracija bilo koje vrste insekata.

Izvor: Al Jazeera