S. Makedoniju očekuje zahtjevan posao u reformi pravosuđa

Javnost se nada da će se stvari poboljšati, ali vjeruje da se to neće desiti bez pritiska Evropske unije i američkih istražilaca koji pomažu u istragama.

Profesionalno pravosuđe i borba protiv korupcije – dva su problema koji u kontinuitetu negativno utiču na makedonsko društvo. Javnost se nada da će se stvari poboljšati, ali vjeruje da se to neće desiti bez pritiska Evropske unije i američkih istražilaca koji pomažu u istragama. Vlasti pripremaju putokaz za vladavinu prava u očekivanju otvaranja poglavlja sa Briselom, koji bi trebalo da počne u drugoj polovini sljedeće godine, nakon promjene ustava i ulaska bugarske zajednice u najviši pravni akt.

Izvor: Al Jazeera