Uspostava vlasti u BiH: Konstituiran novi saziv državnog Parlamenta

Zakonodavna vlast nije kompletirana – čeka se okončanje posrednih izbora i popunjavanje domova naroda – i na državnom, i na entitetskom nivou.

U Sarajevu su, u istom danu, konstituirana dva zastupnička doma – Parlamenta Bosne i Hercegovine i Parlamenta entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

Zakonodavna vlast time nije kompletirana – čeka se okončanje posrednih izbora i popunjavanje domova naroda – i na državnom, i na entitetskom nivou.

Ali, izabrano rukovodstvo na nivou države nagovještava i izgled izvršne vlasti, koju bi, osim Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Bosne i Hercegovine i stranaka “osmorke”, trebao činiti i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Izvor: Al Jazeera