Osobe bez državljanstva u BiH nevidljive za sistem

U Bosni i Hercegovini, prema podacima UNHCR-a, živi 28 ljudi koji nemaju državljanstvo.

U Bosni i Hercegovini, prema podacima UNHCR-a, živi 28 ljudi koji nemaju državljanstvo. Iako je broj takvih osoba znatno smanjen u protekloj deceniji, oni koji žive bez dokumenata pred sudovima vode bitku da dokažu da postoje. Nevidljivi su za sistem i ne mogu ostvariti osnovna ljudska prava.

Izvor: Al Jazeera