Dan državnosti BiH: Doprinos mladih NOB-u i ZAVNOBIH-u

Važan doprinos u zasjedanju ZAVNOBIH-a, kao i intenzivnim borbama na frontu, koje su mu prethodile, dali su mladi iz Bosne i Hercegovine.

Važan doprinos u zasjedanju ZAVNOBIH-a, kao i intenzivnim borbama na frontu, koje su mu prethodile, dali su mladi iz Bosne i Hercegovine. Jesu li imali mogućnost izbora i mogu li mladi, gotovo osam decenija kasnije, učiti iz njihovih priča? Neki odgovori kriju se u Historijskom muzeju BiH.

Izvor: Al Jazeera