Prema izlaznim anketama Netanyahu može i popraviti rezultat

Prema izlaznim anketama Benjamin Netanyahu može i popraviti izborni rezultat za jedan ili dva mandata.

Prema izlaznim anketama Benjamin Netanyahu može i popraviti izborni rezultat za jedan ili dva mandata.

Po trenutnim podacima Natanyahu ima 61 mandat zajendo sa strankama ekstremne desnice.

Benjamin Netanyahu, sa ovakvim izbornbm rezultatom, može biti talac ekstremne desnice.

Iz Jerusalema se javila reporterka Nadina Maličbegović.

Izvor: Al Jazeera