Dužina videa 02 minutes 40 seconds

Zašto kasne kapitalne investicije u Sjevernoj Makedoniji?

Realizirana je polovina kapitalnih investicija predviđenih za ovu godinu, iako se bližio njen kalendarski kraj.

U Sjevernoj Makedoniji je realizirana polovina kapitalnih investicija predviđenih za ovu godinu, iako se bližio njen kalendarski kraj.

Među uzrocima je i slaba priprema projekata prije početka radova.

Izvor: Al Jazeera