Povratak jedrenjacima i plovidbi bez zagađenja

Neke kompanije oživljavaju energiju vjetra kako bi robu prevozile na ekološki prihvatljiviji način.

Vijekovima su jedrenjaci bili jedino sredstvo za prevoz tereta širom svijeta, sve dok ih nisu zamijenila plovila sa motornim pogonom.

Danas je međunarodni transport među industrijama koje najviše zagađuju životnu sredinu.

Neke kompanije oživljavaju energiju vjetra kako bi robu prevozile na ekološki prihvatljiviji način.

Izvor: Al Jazeera