Dužina videa 02 minutes 37 seconds

Formiranje vlasti u HNK-u: Očekivanja refleksije s viših nivoa

Poput Federacije BiH ni Hercegovačko-neretvanski kanton osam godina nije izabrao novu Vladu.

OHR-ovom izmjenom Izbornog zakona spriječene su blokade uspostave vlasti u Federaciji BiH. U Mostaru očekuju da će se to indirektno odraziti i na Hercegovačko-neretvanski kanton na koji se po pravilu, reflektuju odnosi vladajućih stranaka sa višeg nivoa. Poput Federacije ni HNK osam godina nije izabrao novu Vladu.

Izvor: Al Jazeera