Dogovor Vlade Hrvatske i sindikata: Više plaće za 240.000 radnika

Osnovica će biti povećana za šest posto od prvog oktobra ove godine, a zatim još dva posto od prvog aprila naredne godine.

Vlada Hrvatske i sindikati postigli su dogovor o povećanju plaća.
Osnovica će biti povećana za šest posto od prvog oktobra ove godine, a zatim još dva posto od prvog aprila naredne godine.
Povećanje se odnosi na 240 hiljada zaposlenika.

Izvor: Al Jazeera