Izgradnja nuklearnog reaktora u Engleskoj osporena na sudu

Vlasti i javnost obnovile su interes za nuklearnu energiju u Ujedinjenoj Kraljevini, jer rat u Ukrajini ugrožava opskrbu električnom energijom i diže cijene energenata.

Vlasti i javnost obnovile su interes za nuklearnu energiju u Ujedinjenoj Kraljevini, jer rat u Ukrajini ugrožava opskrbu električnom energijom i diže cijene energenata. Britanska vlada želi uložiti 800 miliona dolara u novu nuklearnu elektranu na istočnoj obali zemlje. Ipak, projekt se suočava s problemima.

Izvor: Al Jazeera