U Srbiju ušlo 100.000 Rusa, rekordne cijene nekretnina

Sa tako masovnim prilivom, porasla je i potražnja za nakretninama, čija je cijena i za kupovinu i za najam u Srbiji sada dostigla historijski maksimum.

Ruska agresija na Ukrajinu prouzrokovala je velike migracije stanovništva iz obje zemlje. Mnogi od njih, ali prije svega državljani Rusije, došli su u Srbiju, jer im za ulazak nije potrebna viza. Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, riječ je o više od 100.000 ljudi. Sa tako masovnim prilivom, porasla je i potražnja za nakretninama, čija je cijena – i za kupovinu i za najam – u Srbiji sada dostigla historijski maksimum.

Izvor: Al Jazeera