Revizija institucija FBiH: Brojne nepravilnosti i nedostatak sankcija

Među brojnim nepravilnostima otvoreno je i pitanje zašto su tokom pandemije državne subvencije dodjeljivane i kompanijama koje su otpuštale radnike.

U Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održano je saslušanje 14 federalnih institucija koje nisu dobile pozitivno revizorsko mišljenje za proteklu godinu. Među brojnim nepravilnostima otvoreno je i pitanje zašto su tokom pandemije državne subvencije dodjeljivane i kompanijama koje su otpuštale radnike.

Izvor: Al Jazeera