Dom za majke Srebrenice kao podrška porodicama žrtava genocida

Majke i supruge ubijenih u genocidu u Srebrenici u julu ‘95. uskoro useljavaju u zajednički dom.

Majke i supruge ubijenih u genocidu u Srebrenici u julu ‘95. uskoro useljavaju u zajednički dom. Dom za majke izgradile su nevladine organizacije i donatori, kako bi pomogli ženama koje su godinama bez podrške i njege.

Izvor: Al Jazeera