Dužina videa 03 minutes 18 seconds

BiH bez napretka u pravosuđu, izazovi za glavnog državnog tužioca

Nijedan od četiri prethodna glavna državna tužioca nije dočekao kraj mandata.

Reforma pravosuđa ostala je uslov Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.

Ona mora poboljšati rad sudova na svim nivoima, ali prije svega na državnom.

Nijedan od četiri prethodna glavna državna tužioca nije dočekao kraj mandata.

Izvor: Al Jazeera