Brojni nedostaci u onkološkim centrima u Libiji

Oboljeli od raka u arapskom svijetu suočavaju se sa tri izazova: nedovoljno informacija o toj smrtonosnoj bolesti, kašnjenjem u dijagnosticiranju te visokim cijenama lijekova i tretmana.

Oboljeli od raka u arapskom svijetu suočavaju se sa tri izazova: nedovoljno informacija o toj smrtonosnoj bolesti, kašnjenjem u dijagnosticiranju te visokim cijenama lijekova i tretmana.

Izvor: Al Jazeera