Bećirović: Svaka prijava porodičnog nasilja mora se ozbiljno shvatiti

Žene u 19 gradova u Bosni i Hercegovini odlučile su izaći na ulice nakon ubistva žene u Bihaću, na sjeverozapadu zemlje.

Žene u 19 gradova u Bosni i Hercegovini odlučile su izaći na ulice nakon ubistva žene u Bihaću, na sjeverozapadu zemlje.

Traže uvođenje pravne definicije femicida kao krivičnog djela, hitno usklađivanje zakona s Istanbulskom konvencijom te osiguranje, prevenciju i zaštitu od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije.

Upozoravaju da je, prema nepotpunim statistikama, od 2017. u Bosni i Hercegovini ubijeno više od 60 žena.

Projekt-koordinatorica Gender centra Vlade Federacije BiH Fatima Bećirović kaže da zakonska rješenja u BiH postoje i da postoje zakoni koji mogu ovaj problem tretirati na odgovarajući način.

Problem u BiH, kaže Bećirović, jeste to što nema situacija dosljednjijih primjena zakonskih rješenja.

Kaže BiH nema jedinstvenu statističku bazu, jer se sve prati na entitetskom nivou.

“Niska kaznena politika zapravo jeste problem kada je u pitanju ova problematika, i trebale bi kazne da budu znatno veće nego što jesu danas u praksi.”

Naglašava važnost evidencije svakog slučaja, ozbiljnog pristupa.

“Ono kad svi stručnjaci svaku prijavu ozbiljno shvati, evidentira i postupi s njom, onda možemo očekivati dugotrajnije i konkretnije rješenje.”

Izvor: Al Jazeera