Mentalno zdravlje: Stigmatizacija onih koji traže pomoć

U svijetu, kao i u regiji, i dalje je primjetna borba sa stigmatizacijom i stidom kada je riječ o potrebi za stručnom pomoći, a nje nedostaje.

Svjetski je dan mentalnog zdravlja.

U svijetu, kao i u regiji, i dalje je primjetna borba sa stigmatizacijom i stidom kada je riječ o potrebi za stručnom pomoći, a nje nedostaje. Ako bi se građani i odvažili na savjet stručnjaka, konsultacije bi, nerijetko zavisile od finansijskih mogućnosti, jer u državnim institucijama nema dovoljno stručnog osoblja.

Izvor: Al Jazeera