Dužina videa 02 minutes 45 seconds

Sudski spor zbog trase autoputa u Hercegovini: Povratnici nezadovoljni

Nekolicina meštana dobila je sudsku presudu da ih, kao srpske povratnike, planirana izgradnja puta preko njihovih vinograda diskriminiše.

Nesuglasice o trasi autoputa južno od Mostara i dalje traju. Nekolicina meštana dobila je sudsku presudu da ih, kao srpske povratnike, planirana izgradnja puta preko njihovih vinograda diskriminiše. Međutim, pravosnažnost presude tek treba da se postigne, a od nje zavisi i planirana izgradnja. Najveći dio zemljišta na toj trasi Autoceste su već otkupile.

Izvor: Al Jazeera