Dužina videa 03 minutes 15 seconds

Afganistanac želi ostati u Sjevernoj Makedoniji

Dok institucije odugovlače rješavanje njegovog zahtjeva, Hazrad je naučio makedonski jezik i ubijeđen je da je pronašao svoju novu domovinu.

Afganistanac Hazrad Khair radi kao prevodilac u Crvenom krstu Sjeverne Makedonije. Već nekoliko godina pomaže u sporazumijevanju sa izbjeglicama i migrantima koji prolaze balkanskom rutom. Makedonska policija tri puta je odbila njegov zahtjev za azil, a Upravni sud vraća slučaj na ponovno razmatranje. Dok institucije odugovlače rješavanje njegovog zahtjeva, Hazrad je naučio makedonski jezik i ubijeđen je da je pronašao svoju novu domovinu. Sa njim je razgovarala Milka Smilevska.

Izvor: Al Jazeera